Page 10 - Proline_01_2019
P. 10

РЕШЕНИЯ

      LEMA - НАДЕЖДЕН


      И КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР


     С                           контакти с водещи дистрибутори на резервни части, в
        над 16,000 артикула, поддържани постоянно на
                                 Италия и по целия свят.
        склад и около 25 нови допълнения към продук-
        товата гама всеки месец, LEMA е в състояние
      да осигури целия спектър резервни части по двигател  Компанията LEMA, първоначално е създадена като
                                 производител на гарнитури. Днес LEMA произвежда
      и окачване, за всички товарни автомобили, автобу-   широка и разнообразна гама от гарнитури за товарни
      си и ремаркета, произведени в Европа. Както за от   автомобили и автобуси, като използва най-качестве-
      най-новото поколение, така и за по-стари превозни   ните материали, одобрени от най-големите производи-
      средства.                       тели на превозни средства.
                                 Цялата гама продуктови, необходими при текущи или
      Компанията LEMA е специализирана в производството основни ремонти на двигателя, се произвежда в на-
      на следните продукти:                 шите производствени центрове. Продуктовата гама на
      •  Гумени и гумено-метални части           LEMA, покрива по-голямата част от товарни автомоби-
      •  Гарнитури                     ли и автобуси, произведени в Европа.
      •  Уплътнения
                                 Основните видове гарнитури и уплътнения, предла-
      Нашият производствен капацитет и гъвкавост, ни дава  гани от LEMA са:
      възможност да предложим и продукти, които не се
      предлагат или са недостъпни на пазара (например    •  Гарнитура цилиндрова глава
      модифицирани и персонализирани артикули), към това  •  Гарнитура за капака на клапаните
      можем да добавим нашия дългогодишен опит и силни
                                 •  Гарнитури за всмукателна и изпускателна система
                                 •  Турбокомпресорна система
                                 •  Гарнитури за охладителна система
                                 •  Гарнитури и уплътнения за маслена система
                                 •  Гарнитури и уплътнения за скоростни кутии
                                 •  Гарнитури за въздушни компресори

                                 •  За други системи по двигателя (горивна система,
                                  система за впръскване и т.н.)


                                 Ние, също така предлагаме широка гама от О-пръсте-
                                 ни и шайби.
     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15