Page 6 - Proline_01_2019
P. 6

РЕШЕНИЯ
      ДИАГНОСТИКА НА
      УПРАВЛЯВАЩИ БЛОКОВЕ ЗА      ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
      ЛЕСНА ДИАГНОЗА И БЪРЗ РЕМОНТ. KTS TRUCK, ПРОФЕСИОНАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА

      ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ЗЕМЕДЕЛСКА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

     С                           Мобилна система за диагностика на камиони BOSCH
        мобилния диагностичен тестер KTS Truck и серви-
                                KTS 900 Truck
        зния софтуер ESI[tronic] Truck OHW, сервизите за
        товарни автомобили получават цялостно решение
                                диагностика на тежкотоварна земеделска и строителна
     за диагностика на камиони, ванове, автобуси и ремарке- BOSCH KTS 900 Truck е мобилна система за пълна
     та, земеделска и строителна техника.         техника. Включва мобилното диагностично управлява-
                                що устройство за сервиза DCU 220, лесно и комфортно
     KTS Truck - Оптималният мобилен тестер за диагностика обслужване с тъчскрийн и с клавиатура за комбинира-
     • Модул KTS Truck за камиони, ванове, ремаркета и   но приложение в сервиза и офиса, както и за мобилна
     автобуси, земеделска и строителна техника.      работа за дълъг период от време. Включва и KTS 900,
     • Интегриран Bluetooth модул с голям обхват / Bluetooth  който се доставя с две литиево-йонни батерии, като
     USB адаптор в комплекта                само една батерия осигурява продължителна работа в
     • Солиден корпус                   сервиза, а при необходимост батериите могат да се сме-
     • Кабели и остриета за универсални адаптации.     нят без прекъсване на работата (функция гореща смяна).
                                Мобилността е гарантирана с помощта на интегрираната
     KTS Truck може да се свърже през USB интерфейса    ефективна безжична технология.
     към всички разпространени лаптопи /PC. Има вгра-   DCU 220 е със солиден корпус и 11,6" тъчскрийн и доста
     дена Bluetooth връзка за голямо разстояние до 100m.  гъвкаво приложение, като може да се използва като
     Bluetooth USB адапторът се съдържа в обема на достав- таблет или ноутбук. ""Особеното поведение” на автомо-
     ката. Стабилен корпус. Поддържат се следните опера-  била може да се документира с интегрираната камера и
     ционни системи - Windows 7 или Windows 10.      необходимите резервни части да се снимат.

     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11