Page 4 - Professional Line second issue_revised
P. 4

РЕШЕНИЯ


    СПИРАНЕ С КАЧЕСТВО!    PE – ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ С OEM

    КАЧЕСТВО ЗА ВСИЧКИ АКТУАЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА


    Поддържане на ниска температура дори при 600 градуса по Целзий:
    Когато става въпрос за спирачни дискове с висока ефективност, на думи е
    много лесно, но на практика изключително трудно, особено когато диско-
    вете се подлагат на прекомерни натоварвания на състезателните писти за
    камиони. А ако прегреят, съществува риск от намаляване на спиращата
    способност. Инженерите на PE откриха решение, което гарантира, че во-
    дата влиза във вътрешността по-ефективно. Резултатът е по-ефективно ох-
    лаждане и доволни състезатели. В рамките на Британския рали шампионат
    за камиони 2017, частите ще бъдат използвани от T Sport Racing и техния
    шофьор Тери Гибън. През 2014 г. отборът Bernau използва тези спирач-
    ни дискове в Европейския шампионат на Международната автомобилна
    федерация (FIA) - в може би най-тежкия тест за качество за компоненти на  Бърза смяна на спирачките при
    товарни автомобили.                         състезания за камиони

    Дори ако изискванията на обикновените пътища се различават от
    тези на състезателната писта - качеството не познава компромиси,
    особено когато става дума за критични за безопасността компоненти,
    като спирачните дискове. Това започва от етапа на разработка, а в
    PE продължава с постоянен качествен контрол, с признати методи
    на изпитване в лицензирани лаборатории. Въз основа на собствена
    спецификация на материалите, PE 108, компанията използва
    изключително висококачествена сплав, която подобрява значително
    износването на спирачния диск и отчасти надвишава качеството
    на производителите на оригинално оборудване. Множеството
    одобрения по ECE за всички актуални марки товарни автомобили и
    сертифицирането в съответствие с DIN 9001: 2008 отразяват високите
    изисквания за качество на компанията.                Спирачен диск PE 016.295-00
                                       (IMAGEBILD), включително изобра-
    Качеството на материалите, надеждността и дълготрайността, са    жение на съответния инструмент
    на ниво производители на оригинално оборудване. За развойните    за ремонт на спирачен диск.
    инженерите на PE е също толкова важно, продуктите да отговорят
    на нуждите и желанията на автосервизите и мениджърите на големи
    автопаркове. Инженерите на PE непрекъснато разработват решения,
    които предлагат истинска добавена стойност за сервизирането на
    товарните автомобили. Най-добрият пример е спирачният диск
    PE с вградено ABS импулсно колело, което спестява около 20% по
    отношение на време за смяна и 36% от гледна точка на разходите,
    благодарение на директния си монтаж.
    И тъй като принудителният престой в сервиза също води до загуби за
    операторите на автопаркове, компанията помага, този проблем да бъде
    решен, чрез добре развита дистрибуторска мрежа, в цяла Европа.

    Компанията, е част от BPW Group от 2016 г., е известна с десетилетията  Спирачен диск PE с ABS импулсно
    опит в областта на спирачната технология. Продуктовата гама на PE  колело (изпитване с помощта на
    се разширява постоянно, така че в момента сервизите за товарни    измерващо устройство)
    автомобили могат да открият над 17 200 артикулни номера, от 700
    продуктови групи за всички актуални търговски превозни средства и оси.
    Доброто обслужване включва, също така бърза и лесна идентификация
    на частите. Затова, освен електронният каталог (www.pe.de), може да
    използвате и нашето приложение Ask Pete – интелигентно решение, за
    бързо и лесно търсене на части.

    Ако имате въпроси относно продуктовата гама на PE, свържете се
    с нас на адрес info.pe.de.

    2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9