Page 6 - Professional Line second issue_revised
P. 6

РЕШЕНИЯ

            KS TOOLS - ПРАВИЛНИЯТ     ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ

               Много мощност за сервиза на лекотоварни автомобили     Mощни пневматични гайковерти        Лек алуминиев       Сила на развиване 3405 Nm при
       superMONSTER от KS Tools           корпус           тегло, едва около 8 кг
       ези, които обслужват товарни                ПНЕВМАТИЧНИТЕ ГАЙКОВЕРТИ
       автомобили, се нуждаят от осо-
    Тбено мощни пневматични гайко-                 SuperMONSTER, се израбтват с много здрава
                                    и издръжлива механика и с високопроизво-
    верти. Защото, за големите части са               дителен ударен механизъм - двоен чук, който
    необходими големи сили. Пневматични               разгръща своята голяма сила от 3405 Nm. Той
    гайковерти за леките автомобили бързо              “ляга” много добре в ръката, с двете си ерго-
    достигат до своите лимити, затова KS              номични дръжки. В допълнение, гайковертите
    Tools предлага нова гама от пневматич-             са с ниска вибрация, което прави боравенето
    ни гайковерти, предназначена специал-              с тези инструменти особено леко.
    но за сервизирането на тежкотоварни               Както при другите пневматични гайковерти
    автомобили - superMONSTER. Те не само              от серията MONSTER Edition на KS Tools,
    осигуряват забележителните 3405 Nm, но             SuperMONSTER има изолирана дръжка, така
    и са специално адаптирани към нуждите              че изходящият отработен въздух да не причи-
    на сервиза за тежкотоварни автомоби-              нява “студени” пръсти. Спусъкът е изолиран в
    ли. Например, те имат втора дръжка за              дръжката и осигурява лесно завинтване.
    работа с две ръце, така захвата е много
    по-добър и предават силата много по-              Безшумната експлоатация на superMONSTER
    добре. В допълнение, тези гайковерти              също е особено важен показател. Това зна-
    са особено леки. Пневматичните гайко-              чително намалява нивото на шума в сервиза.
    верти от серията superMONSTER на KS              Пневматичните гайковерти, се предлагат в
    Tools са с артикулни номера 515.3250,             различни варианти, за да отговорят напълно,
    515.3260, 515.3270 и 515.3280. Те се пред-           на всички изисквания на сервиза за товарни
    лагат с къс или дълъг шпиндел, както и с            автомобили.
    размери 3/4 и 1 цол.
                                       Предлагат се варианти - 3/4 и 1 цол,
                                       с къс или дълъг щпиндел. Версиите
    Специалните нужди изискват специални                 с дълъг щпиндел позволяват безпро-
    инструменти, за това се убеждаваме при                блемна работа, дори и при джанти с
    KS Tools. С пневматичните гайковерти                 ниско легло.
    от серията SuperMONSTER, монтьорите                 Всички продукти на KS Tools, са
    на товарни автомобили, наистина могат                 достъпни само в професионалната
    да подобрят ефикасността на работа-                  дилърска мрежа, тъй като се правят от
    та си. За голямата си мощност, която                 професионалисти за професионалисти.
    SuperMONSTER предлагат, те са много леки. Аналогич-          Те са достъпни в цял свят при по-до-
    ни инструменти с подобна мощност могат да тежат до          брите дилъри на автомобилни части и
    16 килограма, докато серията пневматични гайковерти           дилъри на инструменти.
    SuperMONSTER тежи между 7,5 и 8,7 кг. Това прави
    възможно да се работи с тях без умора. Друга особеност          KS Tools предлага широка гама ви-
    прави работата значително по-лесна: можете да прев-           део приложения за своите продукти.
    ключвате посоката на въртене с една ръка, без да се           Можете да ги намерите на
    налага да се оставя гайковерта.
                                         www.toolchannel.de.
     За KS Tools
     От 1992 г. KS Tools като модерен доставчик на инструменти предоставя актуални решения на проблемите и интели-
     гентни инструменти за решаване на ежедневните задачи. Качеството, ергономичността и особено доброто съот-
     ношение цена-качество, на продуктите на KS Tools, се цени в цял свят. Всяка година KS Tools предлага около 2000
     нови продукта. Целта на KS Tools, е да се осигури правилният инструмент за всеки проблем.

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11