Page 9 - Professional Line second issue_revised
P. 9

Driven by
    KNOW-HOW
                                Винаги на път.
                                Само така ще запазите
                                рентабилността на
                                Вашия бизнес.
                                Мощните камиони изискват
                                силни партньори.
                                С пълната гама продукти и
                                услуги от Bosch, Вашият бизнес
                                ще стане още по-печеливш

                                www.bosch.bg


                                What drives you,
                                drives us
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14