Page 7 - pl6_web revised
P. 7

РЕШЕНИЯ


    DCI 700                              Дизелов сервиз от А до Я
    Новият дизелов стенд за


    комън рейл инжектори


    Прецизност и бързина, която вдъхновява.
    Последните стандарти за емисии на отработени газове и бъде-
    щите директиви увеличават значението на тестването на комън    Инструменти за диагностика на превозно-
    рейл инжекторите в съвременните дизелови двигатели. Следо-    то средство
    вателно, колкото по-прецизно е измерването, толкова по-точно
    инжекторът може да бъде адаптиран да изпълнява максимална-    Перфектно всестранно оборудване: Bosch
    та си ефективност.                        винаги разполага с оптималния подбор от
    Нашето решение: новият дизелов тестови стенд DCI 700 от      инструменти за лесна и бърза диагностика
    Bosch ефективно гарантира конкурентно предимство на вашия     на компонентите на дизеловите автомобили.
    сервиз днес и за години напред. С новата си високоскоростна
    система за прецизно измерване, DCI 700 е намалил времето за
    подготовка и тестване. Възможност за дооборудване с аксесо-
    ари за тестване на чужди инжектори от марките Denso, Delphi,
    Siemens, VDO, Caterpillar и Stanadyne.
                                     Инструменти за ремонт
                                     на превозното средство

                                     Наред със сервизното оборудване, Bosch ви
                                     предоставя висококачествени инструменти
                                     за по-ефективен ремонт.


    Характеристики:
                                     Оборудване за тестване на компоненти
    •  Спестяване на време и по-висока производителност, тъй     Интуитивен, прецизен и ефективен: С Bosch
      като четири стандартни инжектора се монтират и демон-     като ваш партньор, вие винаги имате достъп
      тират само за пет минути, като средната продължител-      до най-новата и лесна за усвояване техноло-
      ност на теста е само 12 минути.                гия за тестване за професионална проверка
    •  Подходяща за бъдещето, с възможност за тестване на      на демонтирани дизелови компоненти.
      дизелови инжектори за леки автомобили и товарни пре-
      возни средства - от Bosch.
    •  Единственият стенд за изпитване в момента на пазара,
      способен да тества нови VCC и NCC технологии според
      спецификациите на производителя.
    •  По-високо качество, надеждност и прозрачност благода-
      рение на бързото и прецизно тестване, включително IMA
      / NIMA кодиране
    •  Максимална ефективност чрез ергономични процеси и
      интуитивна концепция за работа                 Инструменти за ремонт на компоненти
    •  Актуализации на софтуера и тестови планове с лесно и
      удобно изтегляне                        Заедно с компетентния сервиз, Bosch ви
    •  Ниски разходи за поддръжка, тъй като уязвимите марку-     предоставя висококачествени инструменти
      чи за високо налягане вече не са задължителни         за по-ефективен ремонт на компоненти
    •  Тества инжектори за тежкотоварни автомобили с два
      електромагнита
    •  Въртящ се и с възможност за промяна на височината
      монитор, който улеснява работата на оператора.
    •  Работа с тъч скрийн или чрез мишка и клавиатура
                                                         5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12