Page 10 - Professional Line 3rd issue_is
P. 10

ОХЛАЖДАНЕ БЕЗ КОМПРОМИСИ:     ИНОВАТИВНО


     ИНЖЕНЕРСТВО ОТ PE!
     СПИРАЧНИ ДИСКОВЕ С PE КАЧЕСТВО ЗА КАМИОНИ VOLVO И RENAULT                                                    100%
                                                    TESTED


     При компонентите пряко отговорни за безопасността на пътя, като спирачните дискове
      Safety-relevant components, such as brake
     например, няма място за компромиси.           the entire development process ensure that
      discs, leave no room for compromises. They       the PE brake disc corresponds to the level of
                                 the OEM article, in terms of performance,
      demand the greatest levels of reliability,     целият процес на разработка, гарантира че спирачни-
       е изискват възможно най-високите нива на на-
                                 durability and temperature development.
      durability and safety, whether as OEM or as a    ят диск PE, съответства на нивото на OEM изделието
       деждност, дълготрайност и безопасност, неза-
      spare part. Thanks to intelligent engineering,
     Твисимо дали става въпрос за оригинална част     по отношение на производителност, дълготрайност и
     (OEM) или резервна част , предназначена за вторич-  температурна устойчивост.
      PE Automotive is able to serve the Indepen-
                                 The brake discs with fitting kits for Volvo and
     ния пазар. Благодарение на иновативното инженер-     Renault trucks are available from PE with
      dent Aftermarket (IAM) with their own brake
     ство, PE Automotive е в състояние да обслужва неза-  Спирачните дискове, с монтажни комплекти за ками-
                                 immediate effect.
      disc development, for Volvo and Renault
     висимият пазар за следпродажбено обслужване (IAM)   они Volvo и Renault, се налични за поръчка от PE.
      trucks, that more than lives up to OEM quality
     със свои собствени разработки на спирачни дискове
                                 Characteristic of PE.
      and also ensures a very good price-perfor-
     за камиони Volvo и Renault, които напълно отговарят  Характеристика на PE:
     на качеството на оригинално вградените (OEM), но   Бързо и лесно
      mance ratio.
                                 Prompt & Easy
     в същото време предлага много добро съотношение
     цена-качество.                    С PE системата за идентификация на резервни час-
                                 And with the PE spare part identification
      Intensive engineering has made it possible to    ти, която е достъпна на shop.pe.de, ще го направите
                                 system available via shop.pe.de, you will
      implement an economic alternative to the
     Иновативните инженерни разработки на PE       по-бързо и лесно.
      patented original part. Comprehensive
     Automotive, ни дава възможност да предложи икономи-   reach your goal faster.
      simulations and measurements throughout
     чески изгодна алтернатива, на патентованата ориги-
     нална част. Сериозните тестове и измервания, през
                                                WWW.PE.DE
     8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15