Page 6 - Professional Line 3rd issue_is
P. 6

РЕШЕНИЯ


     СПИРАЧНИ НАКЛАДКИ TEXTAR С ЛЕКА КОНСТРУКЦИЯ С

     ПАТЕНТОВАНА НОСЕЩА ПЛОЧА НА НАКЛАДКИТЕ

     СИСТЕМНА РЕВОЛЮЦИЯ     В ТЕХНИКАТА НА     СПИРАЧНИТЕ
     НАКЛАДКИ

     Д   али като първоначалното вграждане или от    Всяко намаляване на теглото тук, означава икономия на

        вторичния пазара на резервни части - голям
                                разходи и заедно с това опазване на околната среда.
        процент от товарните автомобили в целият свят,
                                предлага малко пространство, в което това да се осъ-
     са оборудвани със спирачни накладки TEXTAR, преми-  Спирачната накладка е доста дребен детайл и затова
     ум бранд, на компанията TMD Friction. Базата за успех  ществи технически.
     от една страна е оптималната, насочена за различните  Въпреки това, нашите инженери успяха да редуцират
     превозни средства и продуктова програма, както и   теглото без промяна на геометрията на накладките
     силният фокус върху проектирането и разработката на  и без влошаване на тяхната производителност. Така
     ново поколение продукти.               замяната на използваните досега стандартни накладки
     TEXTAR е първа марка на пазара, което презентира   с иновативни спирачни накладки с лека конструкция от
     иновационни продукти - разработените по програмата  TEXTAR е възможна без проблеми.
     "TMD Friction Lightweight Technology“ - спирачни наклад-
     ки с лека конструкция за товарни автомобили.     •  БЕЗ ПРОМЯНА НА
                                  ГЕОМЕТРИЯТА.
     ТЕЖКИ АРГУМЕНТИ ЗА ЛЕКАТА               •  ПРОСТО СМЕНЯТЕ И
     КОНСТРУКЦИЯ                        ПОЛЗВАТЕ ПРЕДИМСТВАТА.

     Предизвикателството при тежкия транспорт е маса-   TEXTAR ЗАДАВА ТЕНДЕНЦИЯТА:
     та на колелата. Те, трябва да бъдат ускорени с много  •  РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕГЛОТО,
     енергия, а в случай на необходимост, да бъдат спрени   ИКОНОМИЯ НА РАЗХОДИ,
     по-най-бързия начин. Това означава в единия случай    ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
     интензивен разход на гориво, в другия случай силно    СРЕДА
     износване на спирачните накладки.           •  ЛЕСНО ПОСТИГНАТА
                                  ИКОНОМИЯ

                                Основа за тази иновация представлява произведе-
                                на и патентована в програмата на "TMD Friction Light
                                Technology“ по-тънка и поради това по-лека носеща
                                плоча за накладки за товарни автомобили. По-мал-
                                ката дебелина на носещата плоча се компенсира от
                                междинен слой, който има по-леко специфично тегло
                                от стоманата, при същата издръжливост и допустимо
                                натоварване на плочата. Към това се добавя по-малко
                                износване на системата спирачка/ос, базиращо се на
                                намаляването на теглото.
                                Ето един пример - при комбинация от камион-ремарке с
                                6 оси тук могат да бъдат спестени до 7 kg тегло. По този
                                начин се намаляват консумацията на гориво и отделя-
                                нето на вредни емисии.
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11