Page 2 - pl4_revised
P. 2

КОГАТО ВАШИЯТ БИЗНЕС E                 ГОТОВ ЗА БЪДЕЩЕТО,          ВИЕ СТЕ ГОТОВИ ДА СПЕЧЕЛИТЕ.

            ПОДГОТВЕТЕ СЕ С НОВИТЕ ПРОДУКТИ НА CASTROL
                  ЗА ТЕЖКО НАТОВАРЕНИ ДВИГАТЕЛИ


  7283 - Castrol Felix Key Visual A4 Advert.indd  1                            2018/04/25  8:22 AM
   1   2   3   4   5   6   7