Page 8 - pl4_revised
P. 8

РЕШЕНИЯ


     АКУМУЛАТОРИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ:


     EFB (ПОДСИЛЕНО НАПОЯВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА)     Акумулаторите трябва да се справят с все повече нарастващото натоварване и според някои
     статистически изследвания, те са сред основните причинители на аварии.

     Д                            изисквания, както и за стационарна работа
        обре е да знаете, че можете изцяло да разчитате
        на акумулаторите за товарни автомобили от
                                  на комфортните функции: Технологията EFB
        Bosch. Те са мощни, устойчиви на вибрации
                                  двойно по-голяма устойчивост на дълбоки цикли
     и необслужваеми. Така ще намалите оперативните      (подсилено напояване на акумулатора) осигурява
     разходи на автопарка.                  от конвенционалните батерии - акумулаторът се
                                  справя много по-добре с честите разреждания и
     Средно съвременните камиони изминават около 145     зареждания
     000 км годишно. Често шофьорите спят по 5 нощи на    Особено устойчив на вибрации и подходящ за
     седмица. Но дори при стационарна работа, батериите    безопасен монтаж близо до задния мост, за оф-
     захранват многобройни системи за сигурност и комфорт.  хайуей камиони и тежкотоварни строителни
     И при цялото това натоварване, на следващия ден     машини, съответства на стандарт V4: специално
     трябва да осигурят достатъчна стартова мощност      залепените полиестерни влакна надеждно
     за двигателя. Освен това трябва да се справят и с    поддържатплочите на акумулатора, допълнителното
     честите цикли на зареждане и разреждане. Тъй като    укрепване и стабилизираните конектори повишават
     акумулаторите на търговските автомобили все по-често   устойчивостта на вибрации
     са инсталирани близо до задния мост, те са подложени    Много над средните срок на експлоатация и стартова
     и на повишени вибрации. Поради това са необходими    мощност: качество на материалите и стандарти,
     голяма здравина и устойчивост на вибрации.        еквивалентни на оригиналното оборудване
                                  Абсолютно необслужваеми и непропускливи -
     Знаете ли, че:                      намаляват оперативните разходи на автопарка:
                                  лабиринтният капак осигурява изпарената течност
                                  да остане вътре в акумулатора; това води до много
     Акумулаторите TE EFB от Bosch се справят с вибрации и  ниска консумация на вода.
     центробежни сили до 6 g/20 h
     Тази стойност е подобна на максималната стойност,  С огромния си капацитет акумулаторите TE EFB от
     постигната някога от командния модул на Аполо при  Bosch се справят по-добре с честото зареждане и
     навлизане в земната атмосфера след полета до Луната  разреждане. В резултат на това, енергийната им
     - 6,4 g.                       ефективност, например в старт/стоп трафика, е
     Акумулаторите Bosch с EFB технология са проектирани  значително повишена. Високата устойчивост на
     да се справят с огромните енергийни потребности на  дълбоки цикли е особено полезна за камионите за
     трафика на дълги разстояния, с многобройните функции  дълги превози. При тях акумулаторът се справя
     за сигурност и комфортни функции, както и за оф-хайуей  успешно и със захранването на големия брой
     и тежкотоварни автомобили:              комфортни функции.
       Най-мощният акумулатор за товарни автомобили   Резултатът: надеждна и продължителна работа.
       в програмата на Bosch - за огромни електрически     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13